• slider image 263
:::

學校位置圖

學校簡介 / 2019-06-25 / 點閱數: 1485

 

 

搭乘台鐵:

                    南下對號車輛可搭至台鐵嘉義站 -> 轉搭嘉義客運至後壁站下車

                    或搭電車(復興號)至後壁站轉搭客運或沿省道台一線直接步行至後壁國中

 

                    北上對號車輛可搭至台鐵新營站 -> 轉搭計程車或客運至後壁站下車

                    或搭電車(復興號)至後壁站轉搭客運或沿省道台一線直接步行至後壁國中

:::

台灣即時空氣質量指數(AQI)

Tainan的即時空氣品質
2024年07月23日 10時13分
46
空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
各類人群可正常活動